Elomatic

Myyntiprosessi kuntoon konkreettisin keinoin

Palveluiden myyminen voi olla haastavaa pitkäänkin toimineelle yritykselle. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tiimien toimintatapoja on sopeutettava muuttuviin tilanteisiin. Elomaticin ja Devosin yhteistyö alkoi, kun Elomaticilla tunnistettiin tarve palvelutuotteiden ja palveluiden myynnin tehostamiselle. Elomaticin Advanced Technologies-tiimissä Jyväskylässä oli keskusteltu paljon myynnin tehostamisesta ja suunnitelmia oli tehty tilanteen edistämiseksi. Liiketoimintajohtaja Timo Piirainen kertoo projektin alusta: ”Me tiedostimme, että myyntiä ja markkinointia pitää muuttaa enemmän nykypäivän tilanteeseen istuvaksi.”  Elomaticilla nähtiin tehokkaimpana tapana ottaa ulkopuolinen toteuttaja kyseiseen projektiin, koska näin ollen kehitysprojekti saataisiin valmiiksi valitussa aikataulussa ja oman henkilöstön aika säästyisi päätyön tekemiseen. Toisinaan myös kehityskohteiden näkeminen ja havainnointi on helpompaa ulkopuolisen silmin. 

Konkreettiset kehitysehdotukset myynnin avuksi

Projektin tavoite kristallisoitui alkukeskustelun jälkeen.  Kehitysprojektin tavoitteeksi tuli tarkastella myyntiprosessia, tunnistaa kehityskohteita sekä esittää kehitysehdotuksia palvelutuotteiden myynnin ja markkinoinnin osalta Jyväskylässä.

Timo Piirainen toteaa projektista: ”Projektin tavoitteet saavutettiin ja saimme melkein parisenkymmentä kehitysehdotusta, joista lopulta valittiin kolme meille tärkeintä jatkotoimenpiteitä varten.” Piirainen kuvailee projektin aikaista yhteistyötä hyväksi ja sujuvaksi. Sovituista asioista pidettiin kiinni, aikataulut pitivät sekä Devosista oli myös käytännön työssä apua. ”Tärkeää oli saada konkreettisia ehdotuksia myyntiprosessin parantamiseksi,” Piirainen sanoo. Ja konkreettista vastinetta Elomatic myös sai.

timo_piirainen.jpg

Sanoista teoiksi

Kehitysprojektin päätteeksi Devos toimitti Elomaticille raportin, joka on ollut ahkerassa käytössä Piiraisen mukaan. Jatkotoimenpiteitä helpottaa se, että kehityskohteet on kirjattu ylös ja kehityskohteet on käyty henkilökohtaisesti läpi oman tiimin kesken. Nyt on helpompi lähteä tavoittelemaan suurempiakin päämääriä yhdessä. 

Teksti: Anna Dianoff-Moisio, Kuvat: Elomatic

Elomatic kuuluu Euroopan johtaviin suunnittelutoimistoihin ja on myös kansainvälisesti merkittävä ohjelmistotalo. 
Elomatic on kautta maailman toimiva, yksityisomistuksessa oleva yritys, jolla on asiakkaita yli 70 maassa. www.elomatic.com